AVG Statement

Privacy statement Bewonersvereniging Stadseiland Lelystad 

Hierna te noemen BSL

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de eerdere Nederlandse regelgeving omtrent privacy.

Organisaties, bedrijven en verenigingen moeten in een Privacy Statement nauwkeurig omschrijven wat ze doen met de persoonsgegevens die ze verzamelen en dat laten weten aan de personen die het betreft.

Hieronder volgt het privacy statement wat het bestuur van de BSL heeft opgesteld.

De KVS heeft dit privacy statement opgesteld omdat de BSL waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De BSL is verantwoordelijk voor het verwerken van die persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Door uw gegevens aan de BSL te verstrekken stemt u in met dit Privacy Statement. In dit statement wordt beschreven welke gegevens worden verzameld, op welke wijze, waarvoor deze gebruikt worden en hoelang deze worden bewaard.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De BS: kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

1. uw voor- en achternaam
2. uw adresgegevens
3 uw telefoonnummer
4. uw emailadres
5 uw IBAN-nummer
6. uw gezinssamenstelling

De gegevens worden gebruikt om:

* contact met u op te nemen
* u informatie toe te sturen
* u het Om 't Eiland te kunnen bezorgen
* een factuur voor u op te maken en de betaling daarvan te verwerken

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De BSL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Bij beĆ«indiging van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging van uw gegevens en delen met anderen

De BSL verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om de belangen te behartigen van de leden als eigenaren van een huis, gelegen op het Stadseiland te Lelystad.*)

Beveiliging computers

De BSL  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen. De BSL maakt gebruik van beveiligingssoftware op computers die regelmatig ge-update wordt. De computers en opslag zijn beveiligd met een wachtwoord.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

De in de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden hebben inzage in uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen in een brief aan de secretaris van de BSL.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt dat misbruik van uw gegevens wordt gemaakt, kunt u contact opnemen met het bestuur van de BSL.

Mocht u er desondanks niet met de BSL uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lelystad, oktober 2018

*) De BSL wil zich houden aan de AVG en u daarom wijzen op het feit dat exemplaren van het blad Om 't Eiland, behalve naar onze leden, ook worden verstrekt aan onze adverteerders, de wijkraad Kustwijk en de gemeente Lelystad in verband met subsidieverstrekking.

In Om 't Eiland treft u regelmatig foto's aan. U kunt naar aanleiding van dit Privacy Statement de redactie laten weten als u bezwaar heeft dat een foto van u, bijv. samen met anderen tijdens een activiteit, wordt geplaatst. Wanneer er geen reacties van buurtbewoners komen gaat de redactie ervan uit dat op het eiland genomen foto's kunnen worden geplaatst.

Stadseiland Lelystad 
Alle rechten voorbehouden 2019
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin