Vereniging


Bestuur
Bestuur

Belangenbehartiging

Het bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente Lelystad over zaken op het gebied van openbaar groen, bestrating, stadsreiniging, etc. We hebben meerdere contactpersonen bij gemeente Lelystad: voor advisering subsidieverstrekking en contactpersoon voor algemene zaken zoals bij de adoptie-aanvraag groen. Wijkcontactpersoon voor de Kustwijk.

Met waterschap Zuiderzeeland overleggen we over bijvoorbeeld de hinderlijke plantengroei in de vijver en waarnemingen van muskusratten.

De politie heeft ons geadviseerd bij het opzetten van de WhatsApp buurtpreventie. Op initiatief van de vereniging is ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd met medewerking van de politie.

Verder legt het bestuur op ad-hoc basis contacten met bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van woningonderhoud en -verbetering en diverse andere zaken. Voorbeelden vindt je bij projecten.


Ledenvergadering

In januari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats; naast de verantwoording over gevoerd (financieel) beleid, worden er lopende zaken besproken. Vaak is er ook een spreker over een actueel onderwerp, bijvoorbeeld EHBO of zonnepanelen.

Wijkraad

Onze vereniging participeert in Wijkraad Kustwijk van de gemeente Lelystad. Onze voorzitter woont de vergaderingen bij en we wisselen informatie uit.


Redactie
Redactie

Verenigingsblad
Om 't Eiland

Bewonersvereniging Stadseiland Leystad heeft z'n eigen glossy magazine Om 't Eiland. Het blad verschijnt 3 keer per jaar en is 12 of 16 pagina's dik. Vaste rubrieken zijn o.a.

 • Agenda en colofon
 • Bij het bestuur op het bankje
 • Nieuwe bewoners stellen zich voor
 • Het kookeiland (recepten)
 • In en om de tuin

Ook fotoreportages van activiteiten van de groen- of feestcommissie vinden een plek evenals het jaarlijkse verslag van de ledenvergadering. We proberen zo veel mogelijk de bewoners te betrekken bij het aanleveren van kopij. Verhalen over hobby's, vakantie, etc. zijn altijd welkom.Activiteiten
Activiteiten

Feestcommissie

De feestcommissie is de spil in de organisatie van sociale activiteiten voor en door de bewoners van het Stadseiland. De commissie heeft vooral een coördinerende taak en zoekt vrijwilligers onder de leden voor het organiseren van activiteiten.

Activiteiten

Er is een basispakket van activiteiten die jaarlijks terugkeren:

 • Verversen hanging baskets; met subsidie van de gemeente is het Stadseiland voorzien van 38 hanging baskets, verspreid over ons eiland. Jaarlijks worden de bakken op moederdag voorzien van verse aarde en nieuwe planten.
 • Nazomerfeest; op de laatste zaterdag van augustus is het jaarlijkse nazomerfeest. In en rond de eigen feesttent wordt een creatieve maaltijd geserveerd en is er ruim gelegenheid voor bijpraten met medebewoners. In de loop van de avond gaan de voetjes van de vloer. Soms op live muziek, soms door toedoen van een DJ. Eens in de 5 jaar is er een jubileum-editie die groter wordt aangepakt.
 • Herfstactiviteit; omstreeks oktober is er de jaarlijkse herfstactiviteit; de afgelopen jaren was dit "Creatief met pompoenen", maar het thema kan wisselen.
 • Kerstborrel: de laatste zaterdag voor de Kerst gaan de vuurpotten aan en wordt de glühwein warm gestookt voor de Kerstborrel. Dit is, naast het nazomerfeest, de meest drukbezochte activiteit van de vereniging.

Daarnaast is er een wisselend aanbod van andere activiteiten, bijvoorbeeld:

 • Samen voetbal kijken (in eigen tent met grootbeeld en bar) tijdens EK en WK.
 • Wijn- of whiskeyproeverij
 • Bezoek Sinterklaas

Wandelgroep

Op initiatief van Wim en Elske van Goïnga is er een wandelgroep opgericht.. Er wordt door het hele jaar heen gewandeld met uitzondering van de zomermaanden.

Walking dinner

Een kleine groep bewoners organiseert jaarlijks een zogenoemd "walking dinner" waarbij het gezelschap zich tijdens het diner verplaatst van deelnemer naar deelnemer voor het nuttigen van de verschillende gangen.


Groenonderhoud
Groenonderhoud

Entrees

De vereniging heeft er samen met de gemeente voor gezorgd dat de entree aan de Westerdreef en de fietsentree tussen de nummers 36 en 38 is aangekleed met vaste planten en struiken. In ruil voor de gratis verstrekte planten doet de vereniging zelf het groenonderhoud. Voor beide entrees zijn onderhoudsgroepjes in het leven geroepen.Contributie

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 22,50 per jaar. Wie tussentijds lid wordt, krijgt het eerste jaar korting, afhankelijk van de resterende looptijd. Voor de contributie krijgt u:

 • Recht op toegang tot alle diensten en activiteiten van de vereniging. Soms geldt overigens wel een deelnamevergoeding, bijvoorbeeld voor het zomerfeest of het CV-onderhoud.
 • Ontvangst van het ledenblad Om 't Eiland.
 • Belangenbehartiging door het bestuur voor zover het collectieve zaken betreft.

Nog geen lid?

Stadseiland Lelystad 
Alle rechten voorbehouden 2019
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin